CAD/CAM

 • Kurs kompjuterskog projektovanja

  Tehnologije: AutoCAD

  Broj časova: 26

  Naučite osnove korišćenja ovog programa u cilju izrade grafičkih priloga tehničke dokumentacije. Kako je AutoCAD predviđen za korišćenje svim tehničkim strukama, nakon ovog kursa, polaznici će biti obučeni za izradu grafičkog dijela projektne dokumentacije (tehničkih crteža) u svojoj branši, kao i za njihovo štampanje.

  Opširnije

 • Kurs arhitektonskog modelovanja

  Tehnologije: ArchiCAD

  Broj časova: 26

  Naučite kroz početni kurs ArchiCAD-a kako da digitalno pripremite i predstavite arhitektonski projekat, kroz primjer urbane vile naučite kako da kreirate i uredite osnovne dvodimenzionalne tehničke crteže, osnove, presjeke i izglede, kako da napravite trodimenzionalni model i vizuelizaciju arhitektonskog objekta, kao i štampanje uređenih tehničkih crteža.

  Opširnije

 • Kurs kompjuterskog konstruisanja

  Tehnologije: SolidWorks

  Broj časova: 34

  Dajte svojoj ideji oblik. Naučite kako da skicirate, izradite 3D modele, kreirate sklopove i na osnovu urađenog dobijete gotovu tehničku dokumentaciju za Vaš projekat ili CNC mašinu. SolidWorks je softver za kompjutersko konstruisanje i automatizaciju proizvodnog procesa.

  Opširnije

 • Kurs arhitektonske 3D vizuelizacije

  Tehnologije: 3ds Max

  Broj časova: 26

  3ds Max je trenutno najpopularnija aplikacija za rad u 3D prostoru koji omogućava izradu trodimenzionalne grafike i animacija. Idealan za dizajnere enterijera, arhitekte, industrijske dizajnere, studente kao i fantastičnu podršku za razvoj igara, vizualne efekte umjetnika i grafičkih dizajnera s druge strane.

  Opširnije