Kurs Excela

Za šta se koristi Excel? Skoro za sve! Excel proračunske tablice ili SpreadSheets su izuzetno moćan alat, koji se koristi gotovo u svakoj kompaniji. Namijenjen je za skladištenje i manipulaciju podacima.
Tokom ovog kursa, polaznici će biti fokusirani na tehničku primjenu programa i rad sa podacima. Tabelarni prikaz podataka koji se koristi u Excelu je savršen način za rad i sa kompleksnijim skupovima podataka. Prije projave ovog programa menadžeri su proračune morali raditi ručno što je značajno usložnjavalo obračune i povećavalo mogućnost greške. Sa Excel formulama i funkcijama, koje su obrađene na ovom kursu, zaposleni mogu lako naučiti kako da podatke iz poslovanja vrlo poslože i odgovore i najsloženije zahtjeve rukovodstva.

Pogledaj program kursa

Kurs uključuje

A

Učenje kroz primjere

Dosta Vam je dosadne teorije? Predavanja na kursu su interaktivna i zasnovana na konkretnim vježbama!

C

Plaćanje u ratama

Upišite kurs već danas a platite u više mjesečnih rata. Znanje nije luksuz već investicija u Vaše bolje sutra!

E

Testiranje i sertifikacija

Polaznici koji uspješno realizuju postavljene zadatke tokom kursa stiču pravo na dobijanje sertifikata.

B

Podrška

Za podršku tokom kursa polaznici se mogu obratiti putem e-maila ili telefona radnim danom od 8 do 16h!

D

Male grupe

U proteklih 5 godina razvili smo posebnu metodologiju obuke koja se zasniva na radu u malim grupama.

F

Materijali za učenje

Sve materijali tokom kursa polaznik dobija u elektonskom formatu.

Upoznajte predavača

Ljubiša Mićić

Master inženjer organizacionih nauka

Dugogodišnje predavačko iskustvo u formalnom i neformalnom obrazovanju kao i iskustvo kroz menadžment projekata u javnom, nevladinom i privatnom sektoru. Usavršavao se kroz različite programe razmjene i usavršavanja kao i studijske posjete u SAD-u, Izraelu, UK, Njemačkoj, Austriji i Portugalu. Dugogodišnje iskustvo je garancija da ćete kao polaznik na našoj akademiji dobiti samo najbolje.

Excel, Access 95%
Word, PowerPoint 95%
Outlook, Internet 95%
MS Visio i MS Project 90%